Popis

VITA ENAMIC ® je hybridná keramika s duálnou sieťovou štruktúrou, ktorá v sebe spája tie najlepšie vlastnosti keramiky aj kompozitov. U tohto duálneho dentálneho materiálu je dominujúca keramická sieť s jemnou štruktúrou (~ 86 hmot.-%) zosilnená akrylát-polymérovu sieťou (~ 14 hmot.-%), pričom obe siete sa vzájomne prenikajú.

Táto inovatívna hybridná keramika zaručuje jedinečnú rovnováhu medzi vysokou odolnosťou (zaťažiteľnosťou) a pružnosťou s vysokou absorpčnou schopnosťou žuvacích síl.

Produktové vlastnoti a výhody
  • výrazne nižšia krehkosť oproti čistej keramike a lepšie abrazívne správanie ako kompozit
  • výrazne vyššia elasticita oproti tradičnej dentálnej keramike, lebo akrylát-polymérová sieť zaručuje dobrú pružnosť
  • antagonisticky priateľské abrazívne vlastnosti ako u skloviny dané keramickou sieťou s jemnou štruktúrou
Varianty

VITA ENAMIC® ponúka výrobca v stupňoch priesvitnosti:

  • HT (high translucent - vysoko priesvitná)
  • T (translucent - priesvitná)
v piatich farbách VITA SYSTEM 3D-MASTER®.
Bleach A1 A2 A3 B1
0M1- HT 1M1- HT 1M2- HT 2M2- HT 3M2- HT
0M1- T 1M1- T 1M2- T 2M2- T 3M2- T
Indikácia
  • inlay, onlay
  • korunky do frontálneho a distálneho úseku
Kontraindikácia
  • bruxizmus
  • mostíky
Preparácia zubov
dno fisúry min. oblasť isthmu min. oblasť hrotu min. Cuspis dentis Incisálnemin. Cirkulárnemin.
Onlay 1,0 mm 1,5 mm - - -
Onlay 1,0 mm - 1,5 mm - -
Korunky predných zubov - - - 1,5 mm 0,8 mm
Korunky bočných zubov 1,0 mm - 1,5 mm - 0,8-1,5 mm
Fyzikálne vlastnosti – orientčné hodnoty
Hustota ρ (pri teplote 20°C) 2,1 g/cm³
Pevnosť v ohybe β (podľa Schwickeratha / ISO 6872) 150 – 160 MPa resp. N/mm²
Modul pružnosti 30000 MPa resp. N/mm²
Abrázia 28 – 46 µm
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A 0,5 %
Weibullov modul 20
Tvrdosť podľa Vickersa (HV 30) 2500 MPa resp. N/mm²
Lomová húževnatosť KIC 1,5 MPa √ m
Materiálové zloženie
SiO2 Al2O3 Na2O K2O B2O3 ZrO2 KaO
58 - 63% 20- 23% 9 - 11% 4 - 6% 0,5 - 2% < 1% < 1%
Súvisiace materiály